Program Hakkında

Dil, bilginin ve anlamın temeli, taşıyıcısıdır. Bu nedenle yabancı bir dil öğrenimi, farklı kültürlerin bilgi birikimi ile anlamlandırma biçimlerini kendi kültürümüze katmamızı sağlar. Böylece içinde yaşadığımız dünyaya farklı bir pencereden de bakma olanağına kavuşuruz. Çağımızda dünyamız küresel bir bütün olarak düşünülmektedir. İngilizce ise bizim bu bütünlüğe ulaşma ve onu algılama kanalımızdır. Bir bilgi hazinesi olan Internet’in yüzde yetmiş oranında İngilizce olması,  bu dili öğrenme gereksiniminin boyutunu göz önüne sermektedir. 

Uyguladığımız programın amacı ülkemizi ve kültürümüzü öbür dünya ülkeleri ve kültürleri arasında hakkı ile temsil edebilecek, özgür düşünceli, araştırıcı, sorgulayan, kendisine ve dünyaya eleştirel bir gözle bakan,  alanında gerekli bilgi birikimine sahip, ulusal ve uluslar arası literatürü izleyerek kendisini geliştiren, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulayan ve bu doğrultuda öğrencilerine örnek olan bilinçli bir insan, ulusuna ve tüm insanlığa yararlı bir birey yetiştirmektir. Eğitime gönül vermiş, kendilerini öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimine adamış bir grup öğretim üyesi ile birlikte,  sınıf içi diyalog, tartışma ve işbirliği ruhu içinde el ele zorlu bir akademik ders yükünü öğrencilerimizle paylaşmaktayız.  Üniversitemizin bünyesinde yer alan başarılı bir eğitim çizgisi olan Marmara Koleji başta olmak üzere çevre lise ve ilköğretim okullarında okul deneyimi edinen öğrencilerimiz,  ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu geleceğin öğretmenleri niteliğini kazanmak üzere içlerindeki merak ve öğrenme arzusuyla mesleklerin en özverili, en yüce ve en mutlusuna hazırlanmaktadırlar.           

Misyon
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı olarak misyonumuz donanımlı, profesyonel, toplumunu ve dünyayı tanıyan en iyi İngilizce Öğretmenlerini yetiştirmektir. 

Vizyon
 “Anadili İngilizce olmayan en iyi İngilizce öğretmenleri”ni yetiştirmek”