Program Hakkında

Öğrenim programı, öğrencilerin bütüncül ve hümanistik felsefeye sahip, etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen ya da değişime ayak uydurabilen, yeni bilgilere ulaşan, yeni teknolojileri kullanan, girişken hemşireler olarak yetişmesini sağlayıcı özelliktedir. Bu amaçları izleyen programı, tezli olarak yapılandırılmıştır.

MİSYON
Birey, aile, topluma sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hemşirelik bakımı sunabilen, kanıt temelli uygulamaları ilke edinen uzman hemşireler yetiştirmektir.

VİZYON
Ulusal ve uluslararası sağlık alanında tercih edilen yaratıcı ve güvenli uzman hemşireleri yetiştiren bir okul olmaktır.