Program Hakkında

Yazılım Mühendisliği ileri teknoloji uygulamalarında ve modern iş dünyasında hayati önem taşıyan bir bilim dalıdır. Her gün yaygın olarak kullandığımız bilgisayarlar, bankacılık sistemleri, telefonlar, tıbbi donanım ve teşhis cihazları, enerji sistemleri, tasarım ve imalat uygulamaları yazılımlar olmaksızın önemli işlevlerini yerine getiremezler.

Yazılım Mühendisleri kullanıcı ihtiyaçları, maliyet kısıtları, teknik ve ekonomik yapılabilirlik, güvenilirlik, bakım-onarım kolaylığı, ürün kalitesi ve zamanında teslim vb. faktörleri göz önüne alarak mühendislik biliminin sistem yaklaşımıyla en etkin yazılımı geliştirmekle sorumludurlar. Bunun için çok güçlü teknolojik ve mühendislik alt yapısının yanı sıra, önemli projelerin hayata geçirilmesinde, iletişim ve yönetim becerilerinin de üst düzeyde olması gerekmektedir.

Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı ile bilgisayar bilimleri ve mühendisliği prensiplerini ve büyük ölçekli yazılım proje ve uygulamalarının tasarımını uygulayacak mühendislerin yetiştirilmesi öngörülmektedir. Bu özellikleriyle de yazılım mühendisliği programlarının disiplinler arası eğitim ağırlıklı olmaları beklenir.  Bundan hareketle, bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin uzmanlık, bilgi ve deneyimlerini bir potada birleştirerek matematik, ekonomi, işletme ve sosyal bilimlerin de katkılarıyla, Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarının sektörde aranan mühendisler olmasını sağlayacak bir eğitim programı oluşturulmuştur.

MİSYON
Yazılım Mühendisliği Bölümünün misyonu, endüstri ve toplumun ihtiyacı olan büyük ve karmaşık yazılım projelerini analiz edebilen, tasarlayabilen ve geliştirebilen yazılım mühendisliği adaylarına yazılım mühendisliği prensiplerini teorik ve pratik yönleriyle öğretmektir.

VİZYON
Yazılım Mühendisliği Bölümünün vizyonu, kuramsal ve uygulamalı yönleriyle evrensel bir yazılım mühendisliği program yaratmaktır. Bu bağlamda, eğitim programı ve ortamı mezunlarımızın yaratıcı, girişimci, takım çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık ve sosyal ve çevresel hususlara duyarlı mühendisler olarak yetişmelerine olanak vermelidir.