Program Hakkında

Gittikçe artan bir yoğunlukla tiyatro, sinema ve televizyonun yanı sıra diğer gösteri sanatlarına ulusal ve uluslararası düzeyde talep oluşmaktadır. Özellikle ülkemizde televizyon dizilerine olan büyük ilgi oyunculara önemli bir istihdam alanı yaratmıştır. Nitelikli yapımların oluşması ise ancak iyi bir eğitimle mümkün olmaktadır. Oyunculuk disiplini bir sanat dalı ve meslek olarak sadece tiyatro sahnesinde veya kamera karşısında değil, akademik düzeyde de dikkat çekici bir alan haline gelmiştir. 

Çağdaş sanat anlayışı çerçevesinde T.C. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’nın amacı; tiyatro, sinema, televizyon ve diğer gösteri sanatları alanlarında başarıyla yer alacak şekilde donanımlı, oyunculuk sanatının doğasını kavramış, özgür ve yaratıcı düşünceye sahip, sosyal, özgüvenini kazanmış, öğrenmeye ve paylaşmaya açık sanatçı ve akademisyenler yetiştirmektir. 

Dört yıllık eğitim farklı odak noktalarını içeren derslerin işlenmesi ile belirli bir uygulama sürecine yayılır. Temel oyunculuk, rol, bedende yaratıcı ifade, hareket, sahne dövüş teknikleri, oyunculuk ve karakter oluşturma, dans, ses ve nefes eğitimi, diksiyon, solfej, oyun okuma, dramaturji, drama tarihi gibi dersler farklı dönemlerde birbirini tamamlayarak öğretim programını oluştururlar. Uygulamanın çok önemli olduğu bu alanda, öğrencilere sahne zamanı yaratmak, kendilerini geliştirme olanakları hazırlamak, öğrendiklerini uygulayabilecekleri ve kendi projelerini gerçekleştirebilecekleri platformların yanı sıra profesyonellerle çalışacakları fırsatlar yaratılır. Yurdumuzdaki ve dünyadaki sanatsal açılımlardan haberdar olabilmeleri ve alandaki usta sanatçılarla bir araya gelebilmeleri için çeşitli seminer ve atölye çalışmaları düzenlenir. Eğitim anlayışı çerçevesinde derse devamlılık, çalışma disiplini, çalışma arkadaşlarına saygı, atölye/sahne kullanımında uyulacak esaslar gibi konulara önem verilmektedir. 

Anasanat Dalı öğrencilerinin oyunculuklarının yanı sıra donanımlı birer sanatçı olmaları da hedeflenmektedir. Programda özgür ve geliştirilebilir bir sanat ortamı yaratmak için sanatlar arası çalışmalara önem verildiği gibi, güncel sanat konularının tartışılmasına da özen gösterilmektedir. Sanat felsefesini içeren ve destekleyen dersler diğer derslerle beraber verilir. 

Programda görevli öğretim elemanları öğrencilere eğitim sürecinin her aşamasında; hazırlık, proje, performans, değerlendirme, ders içinde ve dışında danışmanlık hizmeti vererek destek olurlar. 

Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’nda eğitim dili Türkçedir.

MİSYON
Oyunculuk sanatının inceliklerini özgür ve yaratıcı fikirler düzleminde kavramış, her türlü sanatsal ve akademik çalışmayı yapabilecek bilgi ve beceriye sahip, etik ilkelerine bağlı, sorumluluk duygusu gelişmiş, çevresi ile uyumlu ve faydalı, öğrenmeye açık sanatçı ve akademisyenler yetiştirmektir.

VİZYON
Ulusal ve uluslararası sanat platformlarında tercih edilen, yeni sanat akımlarına ve yaratıcılığa açık; hatta ülkemizdeki en kaliteli oyunculuk eğitimini vererek örnek gösterilecek ve bunu yaptığı etkinliklerle de kanıtlayacak bir bölüm olmaktır.