Program Hakkında

Günümüz toplumlarında küreselleşme, hızlı toplumsal değişimler, artan eşitsizlikler, kentsel nüfus yoğunluğunun hızlanması sonucunda, toplum kaynaklarından yeterli oranlarda yararlanamayanların sayısı artmıştır. Sosyal devlet anlayışı, bu dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal politikalar geliştirmek ve sosyal hizmet yapılandırılmasını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştır. Sosyal Hizmet; birey, aile ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözülmesini, maddi ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bilimsel içerikli ve disiplinler arası olarak örgütlenmesidir. Bu bağlamda, meslek toplumun vicdanı olarak yoksunluk ve sorunlar yaşayan birey, aile ve toplumun yaşamdaki işlevlerini geliştirmeye ve refahını arttırmaya çalışır. 

Sosyal Hizmet Mesleğinin amacı; insan ve topluma öncelik vererek ülke ihtiyaçları çerçevesinde ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışmak, ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmak ve yönetmek, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlamak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koymaktır. 

T.C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde alanlarında son derece yetkin, yıllarca uluslararası programlarda yer almış, uygulamalı araştırmalar yapmış öğretim üyeleri bulunmaktadır. Bu bölümde uygulama dersleri ilk yıldan itibaren programda yer almaktadır. Böylece sosyal hizmetin uygulama alanlarının ve farklı uygulama modellerinin ilk yıldan itibaren tanıtılması amaçlanır.“Kuram”, “araştırma” ve “uygulama”yı bir bütünlük içinde değerlendirecek olan Sosyal Hizmet Bölümü, çağdaş bir eğitim programıyla kimi durumlarda da uygulamadan kurama giden bir yol izlemeyi amaçlamaktadır. Böylece sosyal hizmetin temel kuramları, kavramları ve çözümleme araçlarının, uygulamayla birlikte öğrenilmesi yeğlenmektedir. 

Türkiye’de hızla gelişmekte olan sosyal hizmet alanında gerek teorik gerek pratik çalışmalar yapan uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu lisans programı, gelecekte teorik veya pratik çalışmayı hedefleyen iki kesimin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere şekillendirilmiştir.

Sosyal Hizmet bölümü lisans programı Türkçe’dir. 

MİSYON
Toplum sorunları ile ilişkili olarak bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten bireyler yetiştirmek ve sosyal yaşamı irdeleyip, çözümleyip, değerlendirerek, toplumsal yaşamı geliştirmek ve geleceğin oluşturulmasında etkin olmaktır.

VİZYON
Sosyal hizmet eğitiminin geliştirilmesine ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasına özen gösteren ve ülkemizde Avrupa standartlarında bir sosyal hizmet alanının oluşturulması için politikalar üreten, yetkin bir bilim kurumu olmaktır.