Program Hakkında

2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alan Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü’nün amacı uluslararası ilişkilerin yapısı, işleyişi, aktörleri konusunda dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler arasında bağlantı kurarak, uluslararası ilişkiler sisteminde yer alan olay ve olguların bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak kavram ve kuramları tanıtmak; AB’nin yapısı, işleyişi ve yönelimleri konusunda gerekli bilgilere sahip bireyler yetiştirmektir.

Güvenlik ve dış politika alanlarında önde gelen isimlerin tecrübelerinden istifade etmeye özel önem vermekteyiz. Sempozyumlar, konferanslar, paneller, çalıştaylar organize ederek, projeler yaparak, öğrencilerimize akademisyenler, politikacılar, gazeteciler ve dış politika uzmanlarının konuşmalarını dinleme ve onlarla iletişime geçme imkânı sunmaktayız.

Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü’nde kadrolu tüm öğretim elemanları, öğrencilere eğitimleri süresince akademik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bölümümüzün ders programı disiplinler arası bir anlayışla hazırlanmıştır.

Diğer bölümlerle, ders programının hazırlanması sırasında gözetilen işbirliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü öğrencilerinin Sosyoloji, Felsefe, Radyo Televizyon Sinema, Halkla İlişkiler bölümlerinde çift anadal (ÇAP) ve yan anadal  (YAP) yapabilme olanağına sahip olmalarını sağlamaktadır.

MİSYON
Misyonumuz, mevcut uluslararası, bölgesel ve ülkesel politik, ekonomik gelişmeleri araştıran, sorgulayıcı bakan, bilimsel olarak analiz yapabilecek bireyler yetiştirmek; stratejik araştırmalar, yayınlar yapmak ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.

VİZYON
Uluslararası İlişkiler bölümünün vizyonu, Uluslararası İlişkiler ve AB alanını kapsamlı ve değişik açılardan araştıran, bölgesel uzmanlığa önem veren, dış politika konularına hakim bireyler yetiştiren bir bölüm olmaktır.