Program Hakkında

Uygulamalı bir bilim dalı olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce lisans programı üniversitemizin önemli programlarından biri olarak 2011-2012 öğretim yılında, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’na bağlı yapılanmış bir lisans programıdır.

MİSYON
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programının amacı öğrencilerimizi ağırlıklı olarak öğrenimine devam eden çocuk ve gençlerin psikolojik yardım gereksinimlerine yanıt olarak kişisel-sosyal, eğitsel, mesleki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini en uygun biçimde (bireysel ve grupla)  verecek bilimsel yeterlik kazandırmaktır. Bu programla, eğitim kurumlarının duyduğu psikolojik danışman ihtiyacını karşılayacak yeterliliklere sahip olmanın yanında sağlık, sosyal yardım ve endüstri kurumlarında da etkin bir biçimde çalışacak yeterlikte psikolojik danışmanları yetiştirme amacı taşınmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizi, ülkemizin eğitim sorunları başta olmak üzere, önemli toplumsal sorunlara karşı duyarlı; bu sorunlara çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek; bilimsel merakla ulusal ve uluslararası alan yazını izleyebilecek; kendisini sürekli geliştiren, yaşama ve insana saygıyı ve duyarlılığı merkeze alan; hem evrensel hem de mesleki etik ilkelere bağlı meslek elemanları olarak yetiştirmek programın öncelikleri arasında yer almaktadır. 

VİZYON
Rehberlik ve psikolojik danışma lisans programı olarak ülkemizde bu programı yürüten diğer üniversiteler arasında saygın bir yere oturmak; lisansüstü eğitimi ve özel kurumlarda aranan ve tercih edilen mezunlar yetiştirmek; gelişen ve değişen koşullara uygun olarak öğrencilerimizin farklı alanlarda da kendilerini yetiştirmelerine destek verecek seçmeli ders tanımlarıyla örnek olmaktır.