Program Hakkında

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Maltepe Üniversitesi kurulduğu 1997 yılında eğitim ve öğretime başlayan İletişim Fakültesi kapsamında aynı yıldan beri öğrenci yetiştirmeye devam eder. Bölüm, medya alanında kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilerle donatılmış, senaryo, yönetim, görüntü, ses ve kurgu konularında yoğun deneyim kazanmış, eleştirel bakabilme ve etik yaklaşabilme yetileri gelişmiş iletişimciler yetiştirmeyi hedefler. Medya ve toplum ilişkisine disiplinlerarası bir yaklaşım sunmak, kuram ile uygulama arasında güçlü bir köprü oluşturmak ve içerik ile biçime bütünleşik bir bakış açısı kazandırmak programın temel amaçlarıdır. 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, öğrencileri sahip oldukları bilgi ve donanımlar ile iletişim alanında çalışabilecek ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bireyler olarak yetiştirir. Program, öğrencileri toplumun aktör bireyleri olarak tanımlayarak sorgulamasız uyum sağlamak yerine, kendilerini doğru ifade ederek ve eleştirel bir bakış açısı sunarak sektörü iyi yönde değiştirmeyi ve dönüştürme gayreti içinde bulunmaya teşvik eder.  

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri fakülte ve üniversite kapsamında yürütülen farklı projelere ve atölyelere katılabilir, kendileri proje geliştirebilirler. 30 günlük zorunlu staj ve son sınıfta yürütülen bitirme projeleri öğrencilerin aldıkları eğitimi uygulamaya koyma imkanı tanır. Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı, medya alanında disiplinlerarası bir yaklaşım sunmayı ve kuramsal anlamda katkı sağlamayı amaçlar. 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü alanın disiplinlerarası yapısını güçlendirmek için öğrencilerini Çift Anadal Programına ve Yandal Programına ve farklı Fakültelerden seçmeli ders almaya teşvik eder. 2008-2010 yılından beri gerçekleştirilen Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi Programı programın uluslar arası anlamda kendi çok yönlü kılmasına katkı sağlar.

MİSYON
Medyanın toplumsal gücünü kavramış, disiplinlerarası ve etik bir duruş geliştirmiş, biçim ve içeriği etkin bir şekilde bir araya getirebilen bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak; medyada sosyal ve toplumsal anlamda daha etik bir programcılık anlayışının gelişmesinde etkin rol oynamak.

VİZYON
Etik değerleri ve insan haklarını destekleyen, her türlü ayrımcılığın karşısında  bir medya anlayışının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak; medya, sivil toplum kuruluşları, sektör ve üniversite ilişkilerini güçlendirmek ve toplumsal değişim getirmeyi amaçlayan medya ürünlerinin artmasını sağlamak.