Program Hakkında

Mimari Restorasyon Programının amacı; estetik, tarihsel, belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile, sivil mimarlık örneklerinin, anıtlar ve anıtsal yapıların envanter çalışmalarını yapabilen, rölöve, restitüsyon önerisini, restorasyon projelerini hazırlayabilen, bu projelerin uygulamasında görev alabilen yeterli bilgi ve donanıma sahip teknik elemanlarının yetiştirilmesidir. Mimari Restorasyon Programında yürütülen ön lisans eğitimi, isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı dışında 2 yıldır. 

MİSYON
Ülkemizin kültürel değerlerini  ortaya çıkarma ve koruma,  şehircilik alanında bilimsel veriler ışında çalışan ve düşünen , arkeolojik ve mimari bilgiye sahip yetişmiş nitelikli insan gücünün boşluğunun  doldurulması  başlıca hedefimizdir.

VİZYON
Teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik öğretim sistemini esas alarak, mimari restorasyon  alanında nitelikli insan gücünü  yetiştirmek ve mezunlarımızın , çağdaş şehircilik, arkeoloji, mimari restorasyon, konservasyon, arkeoloji, tarih,  sanat tarihi  bilgilerine ve çevre bilincine sahip olarak  ilgili tüm alanlarda  görev yapacak donanımda olmalarını sağlamak.