Program Hakkında

Muhasebe ve Denetim Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2009-2010 eğitim öğretim yılında kurulmuş ve bu akademik yılda ilk öğrencilerini almıştır. Henüz yeni kurulan bir bölüm olmasına rağmen muhasebe ve denetim eğitimi, hedeflerine emin adımlarla ve hızla yaklaşmaktadır.
Türkiye’de muhasebe ve denetim odaklı eğitime duyulan ihtiyaç, finansal bilginin güvenilirliği ile ilgili, uluslar arası ve ulusal düzenlemeler paralelinde giderek artmaktadır. Mezunların muhasebe, vergi, yönetim danışmanlık hizmetleri, devlet ve kar amacı gütmeyen kuruluş muhasebesi, banka muhasebesi, iç denetim, maliyet yönetimi ve finansal analiz gibi pek çok alanda kariyer yapma olanakları ve kritik pozisyonlara yükselme olanağı mevcuttur.

Aldığı mesleki eğitimin gereği olarak muhasebe ve denetimciler, çeşitli endüstrilerdeki işletmelerde kullanılan tüm sistemleri anlamak ve hatta sistem tasarlamak konusunda gereli bilgi ve beceri donanımına sahip olmalıdırlar. Bölümümüz, alanlarında başarılarını kanıtlamış kişi ve firmalardan aldığı görüş ve desteklerle, ayrıca her birisi güçlü piyasa ve araştırma/geliştirme geçmişine sahip öğretim üyeleriyle müfredatını ve altyapısını sürekli canlı tutmakta, günümüzden geleceğe piyasa ve akademik çalışmalar için en uygun bilgi ve işletme sistemleri ile donanmaya gayret etmektedir.

MİSYON
Muhasebe ve Denetim alanında,  uluslar arası düzeyde rekabet edebilecek, mesleki bilgi ve beceri donanımına sahip, alanlarındaki en son yenilikleri takip edebilen, yaratıcı, analitik düşünen, etik ilkelere bağlı ve sorumluluk duyguları gelişmiş muhasebe ve denetimcilerin eğitilerek yetiştirilmesi ve bu alanda toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve çözümleri üreterek yaymak.

VİZYON
Ülkemizde, lisans düzeyinde açılan, ender bölümlerden birisi olarak alanında en kaliteli olmak, eğitim, araştırma ve uygulamalarıyla yurtdışında ki eşdeğer bölümler arasında saygın bir yer almaktır.