Program Hakkında

2010 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan  yüksek lisans programı 2010-2011 eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 

Konusu itibariyle disiplinler arası çalışmayı gerektiren ve farklı bilim dallarından beslenen bu programda ders planı zorunlu temel dersler ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu dersler mesleki derslere ilaveten ilgili iktisat, işletmecilik, hukuk ve mühendislik konularını içermekte ve mesleki İngilizce bilgisiyle ve araştırma ödevleriyle, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay vb etkinliklerle desteklenmektedir.  

Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi  Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. Tezli yüksek lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir Yüksek Lisans Tezi hazırlamakla yükümlüdür.

MİSYON
Ülke gerçeklerini bilen, uluslararası ticaret ve lojistikte kuram ve deneyimi birleştirebilen, kendi kendini yenileyebilen, girişimci mezunlar yetiştirmek, sektör sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak ve yayınlamak, yenlikleri sektöre ve öğrencilere aktarmak.

VİZYON
Öğrenim-eğitim, araştırma ve yayın konularında öncü, farklılığı olan örnek gösterilen, merak edilen, en çok tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmak.