Program Hakkında

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mart 2007 tarihinde kurulmuş olup, 2010-2011 akademik yılında, eğitim-öğretime başlamıştır.

İnşaat Mühendisliği Programının amacı; öğrencilere, inşaat mühendisliği problemlerine çözümler üretmeleri için, temel mühendislik bilgileri ile tasarım ve uygulama becerilerini kazandırmaktır. Bu nedenle, öğrencilerin hesaplama, programlama, iletişim ve araştırma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, bu programla, öğrencilere, sosyal ve profesyonel yaşamda güçlü bir etik davranış anlayışı kazandırılarak; takım çalışması, yaratıcı düşünme ve liderlik özelliklerini geliştirmeleri için gerekli imkanlar sağlanmaktadır.

Hedefimiz; temel matematik, fen ve mühendislik bilgileriyle donanmış, inşaat mühendisliği problemlerini tanımlayıp, yaratıcı çözümler üretebilen, uygun yöntem, malzeme ve tekniği seçip uygulayabilen, mühendislik uygulamalarının ulusal ve evrensel düzeydeki hukuksal, toplumsal ve çevresel etkilerini kavrayabilen, gözlem yapabilen, sorgulayan, analitik düşünen, etik değerleri benimsemiş, iletişim yetenekleri gelişmiş, takım çalışması yapabilen mezunlar yetiştirmektir.

MİSYON
Uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak yüksek kalitede lisans eğitimi vererek inşaat sektörüne; alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunan, temel mühendislik bilgileri ile tasarım ve uygulama becerilerine sahip, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan, mesleki uygulamaların, küresel ve toplumsal etkilerini öngörebilen, bireysel ve takım çalışması yapabilen, özgüven sahibi ve sorumluluk duygusu gelişmiş, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmış, araştırmayı ilke edinmiş, evrensel değerlere duyarlı, etik ilkelere bağlı mühendisler kazandırmaktır.

VİZYON
Yürüttüğü eğitim-öğretim ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, bilimsel araştırmayı ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, sanayi ile bütünleşmiş, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan seçkin bir bölüm olmaktır.