Program Hakkında

Her ülkede her düzeydeki okulda matematik öğretiminin gerekliliği tartışılmaz bir konudur. Bir ülkenin eğitiminde matematiğe ayırdığı yer o ülkenin kendi dilini öğretmek için ayırdığı yere eşdeğer olmalıdır. Matematik eğitimi pek çok bakımdan gereklidir. Matematik bireyin doğuştan gelen yeteneklerini ortaya çıkarmasını ve gelişimini sağlar. Matematik evrensel bir iletişim aracıdır. Ayrıca matematik mantıksal düşünmeyi öğreten kesinliğe erişmenin ve evrensel doğruları bulmanın bir aracıdır. Matematiğin en büyük özelliklerinden biri de öğrencilerin kritik düşünme, soyut düşünme, analiz ve sentez yapma gibi üst düzey becerilere sahip olması için bir araç olmasıdır.

Bu bağlamda bizim Matematik Öğretmenliği anabilim dalımızda vermek istediğimiz matematik eğitimi öncelikle alan konusunda eksiği olmayan, matematik öğretiminde gerekli yöntem ve tekniklerini iyi bilen, matematik eğitiminde teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan yararlanan öğretmen yetiştirmek için hazırlanmış geniş ve kapsamlı bir eğitim programı uygulamaktır.   

MİSYON
Programın misyonu, öğrenme ve öğretme motivasyonu olan, bildiklerini paylaşabilen, iletişim becerileri güçlü, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan, matematik bilgisi tam olan, matematik eğitiminde gerekli olan yöntem ve teknikleri iyi bilen, matematik eğitiminde teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan yararlanan öğretmenler yetiştirerek, giderek artmakta olan nitelikli öğretmen açığını karşılamaktır.

VİZYON
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının vizyonu, matematik öğretmeni yetiştiren diğer programlara teknolojinin gereklerini yerine getiren nitelikli matematik öğretmeni yetiştirerek öncülük etmektir.