Program Hakkında

E-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarının strateji ve uygulama süreçlerini kapsayan dersler, atölyeler ve projelerle, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacılar yetiştirilmesi amaçlanır. Pazarlama alanının bütünlüğü içinde ele alınan eğitim programı, öğrencileri pazarlama iletişiminin tüm alanlarında görev yapabilecek profesyoneller haline getirmeyi amaçlar.

Teorik ve uygulama derslerinin yanı sıra, bölümümüzde zorunlu olan bitirme projeleri ve staj olanakları, öğrencilerimizin bu çatıyı daha iyi anlamaları ve içselleştirmelerini sağlar. Bölümümüz bünyesinde yer alan Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı bu alanda öne çıkan eğitim anlayışımızın önemli bir göstergesi ve destekleyicisidir. 

MİSYON
İletişim alanı içerisinde halkla ilişkilerin tanımını ve yerini belirleyecek bilgi düzeyine sahip, alanda yaptığı işi tanımlayabilen, bulunduğu çevreye karşı sosyal duyarlılığı yüksek bireylerin yetişmesini sağlamanın yanı sıra uyguladığı faaliyetlerin teorik alt yapısının ve yan kavramlarının farkında olmayı ön gören öğrenciler yetiştirmektir. 

VİZYON
Sunum ve ifade becerisine dayalı iletişim alanını, yeni medya kullanımıyla özgün proje tasarımları ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle geliştirerek, halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama arasındaki sınırları belirleyip, sorunlara çözüm öneren, gündemi takip eden bireyler yetiştirmek amacında olan bir çizgide ilerlemektedir.