Program Hakkında

1997 yılında kurulan, daha sonra öğrenci alımı durdurulan ve 2007 yılında tekrar eğitime başlayan Yüksekokulumuzda  4 yıllık Lisans eğitimi verilmektedir.

Yüksekokul Öğrenim programı, öğrencilerin bütüncü ve hümanistik felsefeye sahip, etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen ya da değişime ayak uydurabilen, yeni bilgilere ulaşan, yeni teknolojileri kullanan, girişken hemşireler olarak yetişmesini sağlayıcı özelliktedir. Öğrenim programında, öğrencilerin sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımı öğrenmelerini sağlayıcı temel hemşirelik derslerinin yanı sıra temel tıp dersleri ve sosyal bilim dersleri yer almaktadır.  Çoğunluğu müzik, oyunculuk, fotoğrafçılık gibi sanat derslerinden   oluşan seçmeli dersler ile öğrencilerin algılarının ve insanı anlama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Son sınıfta  öğrenciler bir yıllık intern eğitimi ile çalışma  yaşamına  hazırlanmaktadır. Bu amaçla her öğrenci bir yarı yıl yoğun bakım ünitelerinde çalışmakta ve kuramsal ders almaktadır. İntern programlarının ikinci yarıyıllık bölümünde öğrenci, ilgisi doğrultusunda seçtiği alanlardan birinde klinik uygulama yapmakta böylece mezuniyet sonrası çalışmak isteyeceği alanla ilgili gelişimi desteklenmektedir.  

Hemşirelik eğitiminde klinik uygulamalar çok önemlidir. Üniversitemizde tıp ve hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarında yararlanabildiği modern teknolojik olanaklara sahip bir hastane bulunmaktadır. Öğrenciler bu hastanenin yanı sıra diğer pek çok hastanenin değişik ünitelerinde de klinik uygulama çalışması yapmakta ve pek çok hemşirelik yönetimi modellerini öğrenmektedir.   

Öğrencilerimiz  Avrupa  Kredi  Transfer  Sistemi doğrultusunda   hazırlanan programımız ve yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim olanaklarından da yararlanabilmektedir. 

Yüksekokulumuz,  12 Mayıs 2010 tarihinde “Hemşirelik Meşalesinin Yakıldığı Kent İSTANBUL” konulu sempozyum ile 13 Mayıs 2011 tarihinde “Sağlıkta Eşitlik” ve “Hemşirelikte Sanat” konulu sempozyumu gerçekleşmiştir. 

Yüksekokulumuzda, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği ile Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği anabilim dallarında yüksek lisans programları yürütülmektedir. 

MİSYON

Birey, aile, topluma sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hemşirelik bakımı sunabilen, kanıt temelli uygulamaları ilke edinen hemşireler yetiştirmektir. 

VİZYON

Ulusal ve uluslararası sağlık alanında tercih edilen yaratıcı ve güvenli hemşireleri yetiştiren bir okul olmak.