Program Hakkında

Küresel bir pazar haline dönüşen dünyamızda, pazarlama stratejileri ve iletişim olanaklarındaki gelişmeler sonucunda tanıtım ihtiyaçları da giderek önem kazanmaktadır. Giderek artan rekabet ve piyasa koşulları nedeniyle bir ürün, marka ve/veya şirketin yaratılması, kimlik kazandırılması, geliştirilmesi ve tanıtılması için çok yönlü iletişim kanallarının etkin bir biçimde kullanılması hayati önem taşımaktadır. Günümüzde bir fikrin ve/veya ürünün ortaya çıkarılması kadar bilinirliğini sağlamak ve satışları arttırmak öncelikli hedeflerden biri haline gelmiştir. Bu kapsamda Görsel İletişim Tasarımcıları farklı iletişim kanallarını ve araçlarını kullanarak, ürün, hizmet ya da markalara yönelik reklam/tanıtım çalışmalarında çeşitli süreçlerde yaratıcı ve etkin bir biçimde rol almaktadır.

Yaratıcı süreçlerin etkin bir elamanı olarak Görsel İletişim Tasarımcısı, tasarım süreci boyunca araştırma, analiz, planlama ve uygulama süreçlerinde belirlenen stratejiye ve mesaja bağlı olarak en uygun iletişim aracını yaratıcı bir şekilde kullanmayı hedefler. Belirlenen hedef kitlenin temel özelliklerine bağlı olarak mesaj stratejisi geliştirme ve uygulama konusunda yaratıcı çözümler bulmak, doğru iletişim kanallarında kullanılacak yeni fikir ve tasarımlar üretme konusunda aktif bir rol üstlenir. Hedef Kitlenin duygu ve düşüncelerine yönelik etkileyici, dikkat çekici ve çarpıcı tasarımlar geliştirmek öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, sanat ve tasarımı bütünleştiren, çağının sunduğu olanakların farkında olan, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, yarattığı tasarım ve fikirleri farklı iletişim araçlarıyla uygulayabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde iletişimi kuvvetli, mesleğin tüm uygulama sürecine hakim, pratik ve yaratıcı Görsel İletişim Tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü eğitim programı; temel sanat bilgisi ışığında yaratıcı fikir geliştirebilen, farklı iletişim araçlarını etkin bir biçimde kullanabilen ve gerek kişisel gerekse kitlesel iletişim süreçlerine hâkim bireyler yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Dört yıllık eğitim sürecinde öğrenciler, iletişim kuramlarından metodolojiye, kültürel çalışmalardan temel sanat eğitimine, çağdaş tasarım teknolojilerinden dijital tasarıma kadar pek çok konuda görsel estetik bakış açısını geliştirecek şekilde eğitilirler. Öğrencilere bireysel ilgiye bağlı olarak bilgiye ulaşabilecekleri bir ders programı sunulmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler derslerin %25ini kendi ilgi alanlarına bağlı olarak seçebilmektedirler. Bu eğitim stratejisi bütün içerisinde öğrencilerin uzmanlaşmasını teşvik edecek şekilde yapılandırılmıştır. 

Görsel İletişim Tasarımı öğrencileri çoklu ortam, internet, basılı yayınlar ve televizyon gibi farklı iletişim mecralarında kullanılmak üzere görsel çalışmalar üretmek, tasarımlar yaratmak ve uygulamalar geliştirmek için grafik, tipografi, fotoğraf, video, çoklu ortam tasarımı, üç boyutlu animasyon ve internet uygulamaları gibi farklı disiplinlerdeki çeşitli alan dersleri almaktadır. Öğrenciler ilk iki yıl temel alan ve kültür derslerini alırken, üçüncü ve dördüncü yıl bilgi ve becerilerini seçmeli dersler aracılığıyla uzmanlaştırabilmektedirler.

Görsel İletişim Tasarımı bölümü; fakülte, öğrenci, müfredat ve sektör arasındaki bağlantıları güçlendirerek sürdürülebilir bir eğitim anlayışı güder. Derslerde teorik bilgilerin yanı sıra laboratuar ve stüdyolarda yapılan uygulama çalışmalarıyla öğrencilerini katıldıkları sergiler, projeler, yarışmalar ve staj olanaklarıyla da piyasa koşullarına uygun bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler. Öğrenciler 4 yıllık eğitim hayatlarının sonunda hazırladıkları bitirme projelerinde gerçekleştirdikleri tasarım çalışmalarıyla profesyonel iş yaşamına hazırlanırlar. 

MİSYON

Sürekli bir değişim içinde olan akademi ve sektör beklentileri karşısında sürekli gelişim fikrini ilke edinen ve tüm eğitim kaynaklarını bilimsel veriler temelinde özgün, yaratıcı ve etkili iletişim ürünleri ortaya koyarak fark yaratan; bir parçası olduğu topluma duyarlı davranan; mesleğinin gelişimine katkıda bulunan iletişim profesyonelleri yetiştiren bir program olmak.

VİZYON

Gelişimini sürdüren ve üretimde bulunan akademik kaynakları; kazandığı bilgi ve becerilerle sektörde aranan profesyoneller olan mezunları; sektör ve akademi işbirliğini karşılıklı kazanç ilişkisi içinde yürüttüğü iletişim kuruluşları; ders ve ders dışı faaliyetlerle bilgi ve becerisini geliştiren, edindiği becerileri ürüne dönüştürebilen öğrencileri sayesinde üreten, paydaşlarına ve topluma katkı sağlayan, tercih edilen ve önerilen bir program olmak.