Program Hakkında

IB İleri Liderlik Araştırmaları Sertifikalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı çatısı altında, 2017-2018 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Misyon
Yönetici ve öğretmenlere Uluslararası Bakalorya (IB) felsefesine uygun liderlik niteliklerini kazandırmak ve bu alanda IB araştırmalarına katkı yapmak amaçlanmaktadır

Vizyon
21. yüzyılın eğitim liderlerini yetiştirmektir.