Program Hakkında

Bölümümüz, matematik ve temel bilimler dersleri ile mesleki konuları ve yeni teknolojik gelişmeleri içeren derslerle donatılmış olup elektrik enerji sistemleri, elektronik ve haberleşme alanlarından oluşan bir öğretim programına sahiptir.

Öğrencilerimiz sektörde yaptıkları yaz stajlarıyla mesleki uygulamaların ve iş hayatının içinde bulunma deneyimini kazanırlar. Mezuniyet projesi dersleri ile derinlemesine inceleme, tasarım yapma, takım çalışması ve sunma becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimiz, fakültemizdeki Bilgisayar

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği bölümlerinden birinde çift anadal veya yandal programlarına katılarak ikinci bir diploma ya da sertifika alma olanaklarına sahiptir. Öğretim programımızdaki üniversite seçmeli dersler ile öğrenciler arzu ettikleri sosyal içerikli ve yabancı dil derslerini alabilirler. Ayrıca, Erasmus veya Farabi öğrenci değişim programları ile yurt dışındaki veya yurt içindeki anlaşmalı üniversitelerde bir dönem öğrenim görme olanağına sahiptirler.

Bölümümüzde öğretim dili Türkçedir. Zorunlu staj 2. sınıf derslerini aldıktan sonra 20 iş günü ve 3. sınıf derslerini aldıktan sonra 20 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günüdür; 3. sınıf derslerini aldıktan sonra 40 iş günü olarak bir defada da yapılabilir.

Öğrencilerimiz, öğretim programımızda bulunan elektrik makinaları, yüksek gerilim tekniği, güç sistemleri derslerini alarak mezun olduklarında, Elektrik Mühendisleri Odasının düzenlediği “Elektrik 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Tesisler Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi”ni almaya hak kazanırlar.

MİSYON
Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, bireysel ya da grup çalışması yapabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunan, toplumların sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, özgüven sahibi, evrensel değerlere duyarlı, etik ilkelere bağlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş mühendislerin yetişmesi için eğitim vermek ve bu alanlarda, toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymaktır.

VİZYON
Elektrik-elektronik mühendisliği alanında, eğitim, araştırma ve uygulamaları ile yurtiçi ve yurt dışındaki elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri arasında seçkin bir bölüm olmaktır.