Program Hakkında

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) programı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Endüstri Mühendisliği, verimli sistemler tasarlamak, kurmak ve mevcut sistemleri daha verimli hale getirmek için temel bilimlerdeki bilgi ve becerileri mühendislik disipliniyle birleştirerek çeşitli bilimsel yöntemler geliştiren ve uygulayan mühendislik dalıdır. 

Endüstri Mühendisleri, işgücü, bilgi, enerji, hammadde, para, zaman, ekipman gibi kaynakların en az maliyetli ve en etkin şekilde temini ve kullanımını sağlar. Malzemenin yanı sıra bilgi akışını kontrol ve koordine eder. Şirketin iş yapma şeklini (iş akışları ve süreçleri) verimliliği artıracak şekilde organize eder, gerekirse yeniden tasarlar. Teknik uzmanlarla yönetim arasında köprü görevi yapar. Orta ve üst düzey yöneticilere karar verme aşamasında bilimsel destek sağlar. Üretim ve hizmet kalitesini artırmaya, hataları azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunur. 

Bölümümüz, yöneylem araştırması, verimlilik yönetimi, üretim planlama, kalite yönetimi, istatistiksel süreç kontrolü, benzetim, iş ve zaman etüdü, tesis planlama, envanter yönetimi, işgücü planlama, yatırım planlama, proje yönetimi gibi her biri kendi alanında deneyim sahibi güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Bu sayede konular, detaylı bir şekilde işlenerek ve laboratuvar çalışmaları ile desteklenerek günün gereksinimlerine cevap verebilecek dinamik bir program çerçevesinde öğrencilere sunulmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerimizin iş hayatındaki tecrübe ve bilgilerini öğrencilere aktarması öğrencilerimiz için bir avantaj oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüz, sanayi iş birlikleri, mezuniyet projeleri ve staj programları ile öğrencilere akademik hayatları boyunca edindikleri bilgileri uygulama olanağı sağlayarak sektörde başarılı birer endüstri mühendisi olmaları yolunda ilk adımı atmalarını sağlamaktadır. 

MİSYON
Etik ve bilimsel değerlere saygılı, analitik düşünce yeteneğine ve temel mühendislik becerilerine sahip, üretken, bilinçli, sosyal ve yeniliklere uyum sağlayabilen lider dünya mühendisleri yetiştirmektir. 

VİZYON
Dünya standartlarında bir eğitim, araştırma ve uygulama ortamı yaratarak, uluslararası arenada rekabet edebilecek bilgi ve beceriye sahip mühendisler yetiştiren dünya