Program Hakkında

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı, bilimsel yöntemler ışığında nitelikli, mesleki bilgi ve mesleki yabancı dil ile donanımlı, sorumluluk taşıyabilen, sorunlara kolayca çözüm üretebilen özgüveni tam, iş ahlakına sahip, değişimlere ve gelişmelere açık, sektörün ve toplumun ihtiyaç duyduğu kalitede eğitimli bireyleri yetiştirme amacını taşıyan bir programdır.

Program temel olarak iki eğilim üzerine inşa edilmiştir. Birinci eğilim Web Programcılığı, ikinci eğilim ise Yazılım Uzmanlığıdır. Programdaki, zorunlu ve seçmeli dersler bu iki eğilim ayrımı gözetilerek düzenlenmiştir.

Tüm dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de Bilgisayar Programcılığı hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir meslektir. Öğrenciler, donanım, yazılım ve her türlü sorunun çözümü için çıkarılması gerekli olan algoritmaların matematiksel alt yapısını da içeren laboratuar olanaklarıyla donatılmış uygulama ağırlıklı bir öğrenim görmektedirler. Seçtiğimiz C/C#/C++ programlama dilleri eğitimin ağırlık noktasını oluşturmaktadır. Bölümde, yazılım uygulamalarını geliştirebilmek için gerekli algoritmalar, sistem analizi ve tasarımı, bilgisayar ağ sistemleri, internet programcılığı, veri tabanı yönetim sistemleri gibi mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca Matematik, Grafik Animasyon derslerinde ise, sektöre yönelik tasarım ve uygulama öğretileri için gerekli güçlü matematik tabanlı yazılımlar kullanılmaktadır.

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programına giriş, sayısal puan hesaplamasıyla yapılmaktadır.

MİSYON

Ülkemizin teknoloji, bilişim ve yazılım sektörlerinin gereksinimi olan nitelikli yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak, bilgili ve iş ortamlarında hemen verim alınabilecek öğrenciler yetiştirmek.

VİZYON

Öğrencilerimizi, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarda hemen istihdam edilebilecek, üst düzey uygulama becerisine sahip bilgisayar programcısı elemanlar olarak mezun etmek.