Program Hakkında

Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde bilgisayarlar artık yaşamın her kesiminde kaçınılmaz biçimde yerlerini almaktadır. Tüm üretim ve hizmet sektörlerinde, ve bu arada devlette, bilgisayarların ve bilgi sistemlerinin yaygınlaşması, verimliliği ve kaliteyi artırmakta, büyümeyi sağlamakta ve yaşama olumlu katkılar yapmaktadır.

Bilgisayar mühendisliği son derece hızla gelişen, birkaç yıl içinde yeninin eski olduğu konuları içermektedir. Bölümde bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenerek ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak evrensel düzeyde bir eğitim verilmektedir. Bir yandan konunun temelleri sağlam bir biçimde öğretilirken diğer yandan güncellik sağlanmaktadır. Bu yaklaşım ile endüstri ve hizmet sektöründe karşılaşılan sorunlara çözüm üretecek, bilgili, yaratıcı ve yüksek nitelikli mühendisler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bölümde derslerle birlikte yürütülen uygulamalı laboratuvarlar, öğrencileri üniversite sonrası çalışma yaşamlarında üstlenecekleri görevlere en iyi şekilde hazırlamayı hedeflemektedir.

Bu nedenlerle Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders Programı, birinci yıldan dördüncü yıla doğru öğrencilerin, temel matematik, fen dersleriyle beraber bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgi ve becerilerini hem teorik hem de pratik açıdan kazanmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) Bölümünde program dili Türkçedir.

MİSYON
Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, kaliteli bir eğitim sağlamak üzere, bilgi çağının hesaplama ile ilgili teknik bilgilerini, teori, prensip ve uygulamalarını ayrıntılı olarak işlemektir.  Böylece bilgisayar bilimleri konularında iyi donatılmış öğrenciler mezun olduklarında, bilgisayar mühendisliği alanındaki pek çok ulusal ve uluslararası çalışmada rekabet edebilecek güce ulaşacaklardır. Gerekli bilgilere sahip ve araştırma yeteneklerini geliştirmiş bu öğrencileri topluma kazandırabilmek için, ayrıca onların kritik durumlarda düşünebilmelerini sağlamak, problem çözme becerilerini arttırmak, etik sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlamak amacı ile bölüm içerisindeki tüm kaynaklardan yararlandırmaktır.

VİZYON
Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde bilgisayarlar artık yaşamın her kesiminde kaçınılmaz biçimde yerlerini almaktadır. Tüm üretim ve hizmet sektörlerinde ve bu arada devlette, bilgisayarların ve bilgi sistemlerinin yaygınlaşması, verimliliği ve kaliteyi artırmakta, büyümeyi sağlamakta ve yaşama olumlu katkılar yapmaktadır.

Bilgisayar mühendisliği son derece hızla gelişen, birkaç yıl içinde yeninin eski olduğu konuları içermektedir. Bölümde bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenerek ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak evrensel düzeyde bir eğitim verilmektedir. Bir yandan konunun temelleri sağlam bir biçimde öğretilirken diğer yandan güncellik sağlanmaktadır. Bu yaklaşım ile endüstri ve hizmet sektöründe karşılaşılan sorunlara çözüm üretecek, bilgili, yaratıcı ve yüksek nitelikli mühendisler yetiştirmek hedeflenmektedir.