Program Direktörü

Yapı Deprem Mühendisliği

Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Işıl SANRI KARAPINAR

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2450

E-posta:

isilkarapinar@maltepe.edu.tr