Program Direktörü

Uluslararası İktisat ve Finans Anabilim Dalı Başkanı (Tezli):

 Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-MALTEPE/İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2414

E-posta:

 ayhanartar@maltepe.edu.tr