Program Direktörü

Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYTEKİN

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2745

 

E-posta:

hakanaytekin@maltepe.edu.tr