Program Direktörü

E-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Gürdal Ülger

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2737 

E-posta:

[email protected]