Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Başka bir üniversiteye bağlı bir Sosyal Bilimler Enstitüsünden benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan Anabilim Dalımıza yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla muaf tutulabilirler.