Öğretim Programı Diyagramı

Toplam Yerel Kredi: 159, Toplam AKTS Kredisi: 240

Bölüm Seçmeli: Yalnızca ilgili bölüm tarafından açılan seçmeli dersleri kapsar.

Alan Seçmeli: İlgili bölümün dışında olan ancak bölümün ana çalışma alanlarına uygunluk gösteren dersleri kapsar.

Üniversite Seçmeli:  Üniversitenin fakültelerince açılan dersleri kapsar.