Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Tezli Yüksek Lisans Programı, biri kredisiz Seminer dersi olmak üzere 6 zorunlu ve 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 8 dersten oluşur. Program, yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Yüksek Lisans Tezinin AKTS kredisi 60’tır. Sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla diğer yüksek lisans programlarından da dersler seçilebilir.