Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 7 ders ve 30 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.