Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tezsiz Yüksek Lisans Programı, biri kredisiz “Seminer” dersi olmak üzere 2 zorunlu ders, 9 seçmeli ders ve 30 AKTS değerinde bir projeden oluşur.

Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.