Öğretim Programı Diyagramı

Sağlık Bilimler Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Sağlık Bilimler Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 5 zorunlu ders, 2 seçmeli ders ve 120 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur.