Öğretim Programı Diyagramı

Sağlık Bilimler Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Sağlık Bilimler Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 6 zorunlu ders, 1 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur.