Öğretim Programı Diyagramı

Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 90 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 3 zorunlu ders (Proje I, Proje II, Araştırma Yöntemleri), 7 seçmeli ders ve 15 AKTS değerinde bir Mezuniyet Projesi’nden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer Yüksek Lisans Programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla Lisans Programlarında yer alan dersler arasından da seçilebilir.