Öğretim Programı Diyagramı

Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Programı, yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Yüksek Lisans Semineri dersi, 1 zorunlu Proje dersi, 1 zorunlu Araştırma Yöntemleri dersi, 5 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir Yüksek Lisans Tezi’ nden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer Yüksek Lisans Programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla Lisans Programlarında yer alan dersler arasından da seçilebilir.