Öğretim Programı Diyagramı

Fen bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Yüksek Lisans Semineri dersi, 1 zorunlu Proje dersi, 1 zorunlu Araştırma Yöntemleri dersi, 5 seçmeli ders ve 30 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.