Öğretim Programı Diyagramı

Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 90 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 4 zorunlu ders, 6 seçmeli ders ve 15 AKTS değerinde bir yüksek lisans projesinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.