Öğretim Programı Diyagramı

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 3’ü zorunlu ve 7’si seçmeli olmak üzere 10 ders ve zorunlu Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi dersinden oluşur. Program, 30 yerel kredi / 90 AKTS olarak düzenlenmiştir.