Öğretim Programı Diyagramı

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 3’ü zorunlu ve 4’ü seçmeli olan 7 ders, zorunlu Seminer dersi ve Yüksek Lisans tezinden oluşur. Program, yerel 21 kredi ve 60 AKTS Yüksek Lisans tezi olmak üzere toplam 120 AKTS olarak düzenlenmiştir.