Öğretim Programı Diyagramı

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programı yerel 144 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

T.C. Maltepe Üniversitesindeki her programda Yükseköğretim Kanununda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile Üniversite Senatosu'nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. Öğretim programının en az %25inin seçmeli derslerden oluşturulması esastır.