Öğretim Programı Diyagramı

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Programı yerel 129 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. 

T.C. Maltepe Üniversitesindeki her programda Yükseköğretim Kanununda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile II. Yabancı Dil Dersleri ve Üniversite Senatosu'nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. Öğretim programının %25'inin seçmeli derslerden oluşturulması esastır.