Öğretim Programı Diyagramı

  • Bu bölümde toplam 43 ders vardır. Öğrenim süresince 120 AKTS kredisi tamamlanacak biçimde ders seçilir.
  • Her yarıyılda en çok 10 ders bulunur.
  • Meslek dersleri uygulama ağırlıklıdır.
  • Birinci yarıyılda iki, 3 ve 4’üncü yarıyıllarda üçer seçmeli ders vardır.