Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 6 zorunlu ders, 2 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur.