Öğretim Programı Diyagramı

Özel Hukuk Yüksek Lisans programı tezlidir.
Bu program, biri seminer dersi olmak üzere en az 120 AKTS’lik ders ve tezden oluşmaktadır.