Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 90 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan eğitim), 1 kredisiz zorunlu Mezuniyet Projesi Dersi,  6 zorunlu ders, 4 seçmeli dersinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebilir.