Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Doktora Programı yerel 21 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Doktora Programı, 4 zorunlu ders, 3 seçmeli ders ve Doktora Semineri dersleri ile Yeterlik Sınavı ve Doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, yüksek lisans derslerinden ve diğer doktora programlarından seçilebilir. Öğrenci Yüksek Lisans  ve diğer programlardan en fazla 2 ders alabilir.