Öğretim Programı Diyagramı

  • Program 34 ders, 120 AKTS kredisinden oluşur.
  • Her yarıyılda en çok 9 ders bulunur.
  • Meslek dersleri uygulama ağırlıklıdır.
  • 3 ve 4’üncü yarıyıllarda ikişer seçmeli ders vardır.
  • En az 30 işgünü olmak üzere staj zorunluluğu bulunmaktadır.