Öğretim Programı Diyagramı

Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı yerel 156 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

T.C. Maltepe Üniversitesindeki her programda Yükseköğretim Kanununda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile II. Yabancı Dil Dersleri ve Üniversite Senatosu'nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. Öğretim programının %25inin seçmeli derslerden oluşturulması esastır.

Öğretim programında her biri 30 iş günü olan, yerel kredisiz ve 8 AKTS kredisine denk gelen 3 adet yaz stajı bulunmaktadır. Yaz stajları, toplam 90 gündür ve 24 AKTS kredisine denk gelmektedir. Öğrencilerin yaz stajlarına 1. yıl 2. yarıyıl sonunda başlamaları öngörülmektedir.