Öğretim Programı Diyagramı

Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programı yerel 169 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. T.C. Maltepe Üniversitesindeki her programda Yükseköğretim Kanununda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile Yabancı Dil Dersleri ve Üniversite Senatosu'nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. Öğretim programının %25'inin seçmeli derslerden oluşturulması esastır.