Öğretim Programı Diyagramı

Doktora programı, yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 21 kredi ve kredisiz “Seminer” dersi (240 AKTS), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile programa kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 42 kredi ders (300 AKTS), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Öğrenciler doktora programını bu süreden önce tamamlayarak erken mezun olabilir.