Öğretim Programı Diyagramı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İngilizce Yazılım Mühendisliği Lisans Programı yerel 132 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Maltepe Üniversitesindeki her programda Yükseköğretim Kanununda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile II. Yabancı Dil Dersleri ve Üniversite Senatosu'nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. Öğretim programının %25inin seçmeli derslerden oluşturulması esastır.